Privacyverklaring

Heleen Mos

Persoonsgegevens die ik ontvang, behandel ik altijd vertrouwelijk. Dit doe ik volgens de geldende wetgeving op dit gebied. Wanneer u uw gegevens achterlaat op heleenmos.com, gaat u er automatisch mee akkoord dat ik ze volgens deze wetgeving behandel.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik respecteer uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Ik bewaar uw gegevens alleen voor de verwerking van een betaling. Zo voldoe ik aan de wettelijke verplichting. 

 

Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan me heeft verstrekt via het contactformulier of overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk via het contactformulier:

• Uw naam
• Bedrijfsnaam
E-mailadres

 

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

 

Bewaren en doorgeven

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet opgeslagen op de website en worden alleen per e-mail verwerkt. De gegevens die ik verzamel, geef ik niet door aan derden.

 

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via heleenmos@kpnmail.nl.

 

Links van anderen

Op onze site komt u ook links naar andere websites tegen. Als u hier op klikt, gaat u weg van heleenmos.com en komt u in een omgeving waar ik geen invloed op heb. Deze sites vallen dus niet onder deze privacyverklaring.

 

Wijzigen van deze privacyverklaring

Ik heb het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als dat gebeurt, vermeld ik dat op deze website.

 

Contactgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Heleen Mos

Beeldend kunstenaar / Schilder

Breda, Nederland

———————-

T: +31 76 5322 118

M: +31 6 100 608 31

E: heleenmos@kpnmail.nl

Contactgegevens

Heleen Mos
Beeldend kunstenaar / Schilder
———————-
Breda, Nederland
T: +31 (0) 610 060 831
E: heleenmos@kpnmail.nl
———————-
BANK: NL28 Rabo 0194 3149 95
t.n.v  H.M.Mos